در جستجوی نشانه‌ها (نشانه شناسی، ادبیات، واسازی)

از سوی نشر علم منتشر شد

اثر جاناتان کالر درباره نشانه شناسی ادبی

ترجمه: لیلا صادقی، تینا امرالهی

ویرایش: دکتر فرزان سجودی

قیمت: 8250

/ 1 نظر / 22 بازدید